Osteopathie

“De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen.” Belgische Academie voor Osteopathie vzw

Een allesomvattende definitie van osteopathie geven is niet eenvoudig. Het is immers een wetenschap en kunst:

 • Uitgangspunt is het concept van eenheid tussen structuur en functie bij gezondheid en ziekte.
 • De wetenschap omvat biologische, gedragsmatige, fysieke en psychische kennis om gezondheid te verzekeren en/of te herstellen, zowel wat betreft herkenning, preventie en behandeling, als de verlichting van ziekte.
 • De kunst is, via deze wetenschappelijke kennis, het praktijkgerichte toepassen van de filosofie in al haar dimensies en specialisaties
 • Osteopathie beoogt het herstel van functieverlies.(Osteopathie:wat,hoe, waarom (Read,Ponette, Demeeter)

De osteopaat bevordert de beweeglijkheid van weefsels om de vloeistofstroom in weefsels te verbeteren en het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te wakkeren.

Er wordt gewerkt aan drie bewegingssystemen die met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden:

 • het pariëtale systeem (klik:dit is het systeem waarmee we ons voortbewegen en wordt gevormd door botten,spieren,pezen, ligamenten, gewrichten en wervels)
 • het viscerale systeem(klik:dit bestaat uit de organen en hun omhullende vliezen, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen. Bewegingsverlies van een orgaan leidt tot slechter functioneren van dit orgaan, en kan het pariëtale systeem beïnvloeden. Een osteopaat zoekt naar verklevingen en spanningen in de ophanging-en/of aanhechtingsstructuren tussen de organen, dewelke hij tracht te ontspannen en beweeglijker te maken met manuele technieken, zodat de doorbloeding verbetert.)
 • het craniosacrale systeem (klik: dit systeem bestaat uit de schedel, de wervelkolom met daarin het ruggenmerg en hersenvocht, de hersenvliezen en het centrale zenuwstelsel.

Indicaties voor het raadplegen van een osteopaat:

 • acute en chronische nek/rugklachten, al dan niet met uitstraling naar ledematen
 • whiplash en geassocieerde problemen
 • hoofdpijn/migraine
 • duizeligheid
 • peesproblematiek (tennis/golfelleboog, knie-, schouder, – en achillespeesonstekinegen)
 • sportblessures
 • kaakgewrichtproblematiek
 • gewrichtsklachten
 • vermoeidheid
 • specifiek bij kinderen/baby’s (huilen, reflux, krampjes, , schedelvervorming, concentratiestoornissen, ADHD, statieproblemen….)
 • spijsverteringsproblematiek

Webdesign © WiThService.be

Beste,

Ook wij trachten ons steentje bij te dragen om “de curve een beetje te helpen afvlakken” en daarom hebben we besloten de praktijk te sluiten tot 4/05 en dit om onze patiënten, hun en onze naasten te helpen beschermen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. 
In tussentijd proberen we dagelijks beschikbaar te zijn voor al jullie vragen, ook wanneer er sprake is van een acute klacht. Dit kan door een bericht in te spreken op 011767873 of te mailen naar praktijkfilipdirx@gmail.com.
Als er voor 04/05 nog een afspraak ingepland staat, word je sowieso nog persoonlijk gecontacteerd.

Voor de toekomst vragen we jullie om met volgende zaken zoveel mogelijk rekening te houden:

 • Draag bij voorkeur een mondmasker
 • Probeer stipt op uur van afspraak te komen; wij proberen de wachttijd tot een minimum te beperken
 • Wacht indien mogelijk in je auto of buiten indien het weer het toelaat, dit mag bij slecht weer ook onder de carport; de wachtzaal mag gebruikt worden, maar bij voorkeur door 1 persoon
 • Probeer waar mogelijk alleen te komen
 • Ontsmet je handen bij aankomst en vertrek, vraag er naar bij je therapeut
 • Breng je eigen handdoek mee`
 • Breng een zuivere short of “topje” mee indien je niet graag in ondergoed behandeld wordt
 • Meld voor het binnen komen indien je die volgende symptomen vertoont:
 • hoesten of niezen
 • verhoogde lichaamstemperatuur
 • geur en of smaakverlies`
 • algemeen malaisegevoel
 • uitslag/vlekken op lichaam van onbekende aard
 • Meld voor het binnenkomen of je recent in contact bent geweest met iemand die positief testte op “Covid19” of bij het vermoeden van …

Alvast bedankt voor je begrip en in tussentijd wensen we jou en al wie je dierbaar is een supersterke immuniteit!!!

Warme groeten,
Filip, Tom, Robin, Hans, Bennet, Tine, Katrien, Camille